Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Wn�trze ko�cio�a Wniebowzi�cia NMP na Krakowskim Przedmie�ciu.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.