Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Rynek Nowego Miasta. Na pierwszym planie �eliwna studnia. W tle ko�ci� pw. �w. Kazimierza ss. Sakramentek i wie�a ko�cio�a p.w. Nawiedzenia Naj�wi�tszej Marii Panny.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.