Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Trasa Mostowa widziana z wiaduktu w ci�gu ul. Nowotki (ob. Andersa). Po prawej p�tla trolejbusu linii 53.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.