Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Stare Miasto. Odbudowa Katedry �w. Jana. Na pierwszym planie tablica pami�tkowa z fragmentem g�sienicy z niemieckiego czo�gu burz�cego �wi�tyni�.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.