Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. ul. Gr�jecka. Widok z pl. Zawiszy.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.