Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Pl. Zwyci�stwa (ob. Pi�sudskiego). Gr�b Nieznanego �o�nierza.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.