Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Bloki mieszkalne wzd�uz trasy W- Z. Widok z pl. Dzier�y�skiego (ob. Bankowego). W tle po prawej Pa�ac Przebendowskich
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.