Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Stare Miasto. Widok z krzy�owki podw�rek Krzywego Ko�a na prostopad�� o� ulicy.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.