Zbigniew Szczypka, Warszawa na fotografiach prze�omu lat 50. i 60. Stare Miasto. Po��czenie podw�rek kamieniczek, tworzy r�wnoleg�y ci�g pieszy do ul. Piwnej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.