Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Pa�ac Jab�onowskich na placu Teatralnym.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.