Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Plac Saski. Sob�r p.w. �w. Aleksandra Newskiego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.