Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Plac Zamkowy. Widok z ul. Senatorskiej na zachodnia pierzej� kamienic.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.