Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Ko�ci� �w. Aleksandra na pl. Trzech Krzy�y.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.