Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Krakowskie Przedmie�cie. Widok spod Pa�acu Staszica w kierunku Placu Zamkowego. Od lewej kamienica Ksi�y Misjonarzy i Ko�ci� �w. Krzy�a.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.