Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Letnisko podwarszawskie. Widok na pole poro�niete m�odymi �wierkami.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.