Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. �odzie na stawie w �azienkach Kr�lewskich.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.