Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. �azienki Kr�lewskie. Rodzina p�ywaj�ca �odzi� na stawie parkowym.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.