Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Zegarmistrz Pietraszko na cmentarzu Pow�zkowskim. W tle ko�ci� Karola Boremeusza przy ul. Pow�zkowskiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.