Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Al. 3 Maja. Robotnicy w czasie ukladania kostki brukowej na wysoko�ci kamienicy al. 3 Maja 30. W tle budynek Instytutu Oftalmicznego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.