Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Krakowskie Przedmie�cie. Widok spod ko�cio�a �w. Anny na pierzej� kamienic miedzy pl. Zamkowym a ul. Miodow�. Na pierwszym planie tramwaj linii 18 skr�caj�cy na Nowy Zjazd .
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.