Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. �azienki Kr�lewskie. Jeden z kana��w melioracyjnych.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.