Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Uczniowie graj�cy w "moniaki" na rogu ulic Wolskiej i M�ynarskiej na Woli.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.