Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. 1912 r. Stary parow�z na jednej z bocznic kolejowych.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.