Ameryka Po�udniowa na fotografiach z lat 1900- 1910. Zabawa taneczna na powietrzu. Pocz�tek XX wieku.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.