Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Kobieta z dzie�mi przed jedn� z klatek w warszawskim ZOO.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.