Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. M�czyzna z dzieckiem przed jedn� z klatek w praskim ZOO.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.