Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Ogr�d Saski. Fragment przylegaj�cy do ulicy Kr�lewskiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.