Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Ogr�d Saski zim�. Widok w kierunku ul. Kr�lewskiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.