Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Okolice Warszawy. Grupa m�odzie�y odpoczywa nad kan�em wodnym.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.