Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Okolice Warszawy. Psy odpoczywaj�ce przed drzwiami wej�ciowymi do domu.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.