Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. pl. Ma�achowskiego. Brama wej�ciowa do Towarzystwa Ubezpiecze� "Przezorno��" mieszcz�cego si� w Pa�acu Kronenberga.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.