Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Most Poniatowskiego. Widok na Sask� K�p�.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.