Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Letnisko podwarszawskie. W�zek z ma�ym dzieckim na polu s�onecznik�w.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.