Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Uroczysto�ci na placu Saskim z okazji 300 rocznicy panowania Romanow�w. Po lewej fragment Soboru �w. Aleksandra Newskiego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.