Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Bal karnawa�owy na poczatku XX wieku.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.