Warszawa na fotografiach sprzed II wojny �wiatowej. Hotel Bristol. Widok na naro�n� kawiarni� na styku ul. Karowej i Krakowskiego Przedmie�cia.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.