brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1910. Konstancin. Ko�cowa stacja w�skotorowej kolejki wilanowskiej. Po lewej widoczny poci�g przygotowuj�cy si� do zmiany kierunku, po lewej budynek stacji.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.