Stany Zjednoczone. Dwudziestolecie mi�dzywojenne. Arkansas. Widok ze szczytu g�rskiego na lini� kolejow� przebiegaj�c� w w�wozie.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.