Stany Zjednoczone. Dwudziestolecie mi�dzywojenne. Yellowstone. Ska�y powstaj�ce z rozpuszczonych zwi�zk�w wapnia znajduj�cych si� w wodzie gejzera.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.