Ameryka Po�udniowa na fotografiach z lat 1900- 1910. Brazylia. Salwador. Pla�owicze w czasi� k�pieli s�onecznych na jednej z pla� miejskich.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.