brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Ko�ci� p.w. Nawiedzenia Naj�wi�tszej Marii Panny na Nowym Mie�cie. Widok od strony Wis�y.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.