brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Skrzy�owanie ulicy Marsza�kowskiej i Alej Jerozolimskich. Widok w kierunku Ogrodu Saskiego. Po lewej widoczna wie�a zegarowa dworca kolei warszawsko-wiede�skiej, po prawej kamienica Lothego i Hotel Wiede�ski.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.