, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. 1944. Powsta�cy w obozie przej�ciowym ( przed wywiezieniem do oboz�w jenieckich) zorganizowanym w Fabryce kabli w O�arowie.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.