W�adys�aw Martyka ?Biskup?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. 1940. Spotkanie przed pa�acykiem w Kr�likarni przy ul. Pu�awskiej. XVIII wieczny pa�ac uleg� znacznym zniszczeniom w 1939 r., a tak�e w 1944 podczas walk powsta�czych.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.