, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Niemcy. Po oswobodzeniu obozu jenieckiego dla kobiet w Oberlangen (Stalag VI C) od lewej plut. Hanna Jasi�ska- Dobraczy�ska ?Hanka, Ma�a?, plut. Miros�awa Pankratz- Sobczyk ?Mira?, Stenia ?Halszka?
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.