Sylwester Braun ?Kris?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. Powstaniec oparty o barykady na Nowym �wiecie u zbiegu ul. Chmielnej i Pierackiego (Foksal).
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.