, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. Powsta�cy batalionu Parasol po przej�ciu kana�ami do �r�dmie�cia, prawdopodobnie na ul. Jasnej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.