Olgierd Budrewicz ?Konrad?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. 1944. Zofia Rusecka ?Zosia? i Stefan Matuszczyk ?Porawa? z oddzia�u 933/W Komendy G��wnej AK w czasie �wicze� podchor��ych w Rejent�wce pod Radzyminem.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.