, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. �o�nierze 2 kompanii Zgrupowania Krybar na klatce schodowej zniszczonego Pa�acu Staszica przy ul. Nowy �wiat 72. W�r�d powsta�c�w m.in. kpr. Pchor. Andrzej Ma�ko ?Malinowski?, Kpr. Pchor. Jerzy Kluska ?S�pi�ski?.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.