FSW ?Top�r I?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. Siostry zakonne ze Zgromadzenia Si�str Mi�osierdzia �w. Wincentego a Paulo (szarytki).
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.